top of page

קלפי טארוט ארט נובו מוזהבים

תנועת הארט נובו התעוררה בסוף המאה התשעעשרה תחילת המאה העשרים, תקופה שבה אירופה חוותה שלום יחסי לאחר עשרות שנים של קונפליקטים. במבט לאחור, אנו מכנים תקופה , העידן היפה. la Belle Époqueאופטימית זו  (אמנות חדשה) הייתה בין Art Nouveau סממניה היפים של התקופה, תנועה דקורטיבית ורבת חן אשר התפשטה כקנוקנות של גפן פורחת ברחבי אירופה ובאמריקה. ארט נובו המתורגמת לקלפי טארוט, מביאה למסרים אלה יופי חושני, ומאפשרת להם לדבר ישירות אל הלב

 
 
 

קלפי טארוט ארט נובו מוזהבים

198.00 ₪מחיר
    bottom of page