top of page

טארוט מדבר איתנו בלשון הסמלים .כשאנחנו חושבים במילים ,אנחנו פונים לאזור בונה של המוח שלנו אשר מסתמך על היגיון ושכל .לפי  הניסיון ,אנו יודעים שכאשר אנו קוראים ואומרים  מילים במוחנו ,אנו מדמיינים את מה שקראנו  . מוחנו הופך סימנים על דפים לתמונה ציורית טארוט עובד בכיוון הפוך .במקום מילים על דפי ספר אנו "קוראים "את התמונות על הקלפים  , ומה שאנו רואים פותח עוד דלת לתחום מחשבה  פסיכו-מיסטית שלנו .תפיסה מיסטית היא אחת  התכונות של הטארוט .ככל שהכישורים  האזוטריים שלנו גבוהים יותר ,הכניסתנו לתחום  המיסטיקה רחבה יותר" .טארוט מיסטי "מתייחס  לדמיון ,אשר ממלא את הדמויות המסורתיות של טארוט הביזנטי עם משמעות מטאפיזית  ומשמעויות מרובות של כל ארקנה .טארולוגים  מנוסים מקבלים הזדמנות לראות את הקלפים  המוכרים בדרך חדשה .למתחילים ,אשר עושים  את הצעדים הראשונים בעולם של סמלים  , טארוט ייתן שמחה לעיניים וניצוץ לדמיון.

טארוט מיסטי

169.00 ₪מחיר
  •  

bottom of page