top of page

טארוט מפתח אוניברסלי

 בית הוצאה לאור טירת טארוט

 78 קלפים וחוברת הדרכה  בעברית

"טארוט מפתח אוניברסל" יכול לשמש בנושאים מגוונים ברמות קיומיות שונות ובתחומים שונים: הרגשות, מחשבות, פעילויות ורוחניות.

כדי להקל על הפרשנות של "מפתח אוניברסלי" הוצע פירוש קצר של ארקני הטארוט, הרלוונטי ביותר ומובן לאדם המודרני.

כדי לא לבלבל את כל מי שקורא את השמות של ארקנים בשפת אמו לא נמצאות כתוביות על הקלפים. דמויות החצר של הארקנים הזוטרים מסומנות בתווים מסוגננים להירוגליפים:

נושא הנשק הוא קסדת לוחם

האביר הוא ראש סוס

המלכה היא כתר בצורת כיפה

המלך - כתר עם קרנים

₪ 156

טארוט מפתח אוניברסלי

169.00 ₪מחיר
  • Barbara Moor, Franco Frevoli

bottom of page