הטארוט היהודי
 
חפיסת הקלפים "הטארוט היהודי" משלבת את המסורת היהודית עם המבנה המקובל של טארוט. החפיסה המלאה  קלפים, שהם מחולקים 78כוללת  קלפים, 22לארקנה הבכירה ובה   קלפים. 56ולארקנה הזוטרה ובה קלפי הארקנה הבכירה מראים את דמויות וסיפורי תנ"ך כפי שמשתקפים דרך אספקלריא של פירושי חז"ל בתלמוד ובמדרשים. בארקנה הזוטרה תמצאו הרבה מן המצוות, החגים ומנהגי ישראל. כפי המקובל על פי תורת הנסתר, עשרים ושנים הקלפים של הארקנה הבכירה 

תואמים לכ"ב אותיות העברית. יחד עם זה, הם ממוקמים בתבנית "עץ החיים" הידוע בקבלה, שכולל עשר ספירות. כדי לדעת לאיזו ספירה שייך הקלף, יש לקחת גמטריה קטנה של האות שלו ,והיא שווה למספר הספירה [גמטריה קטנה היינו סיפרה אחת הנשארת אחרי חיבור כל הספרות שבגמטריה רגילה. ביחס לאותיות, גמטריה קטנה נשארת אחרי מחיקת האפסים מן הגמטריה הרגילה שלהן]. בכל קלף מסומנות האות והספירה המיוחסות אליו. לאותיות העבריות יש משמעות פנימית אסטרולוגית המובאת בספר יצירה. שם כל האלפבית מחולק לשלוש קבוצות:  , אותיות אמהות, שהן א', מ', ש' ❖ התואמות לשלושת היסודות רוח, מים ואש. 

הטארוט היהודי

220.00 ₪מחיר
  • Barbara Moor, Franco Frevoli

הפייסבוק שלנו: https://www.facebook.com/tarocards.biz

לפרטים נוספים: אנסיטה - 052-690-77-32, הנתל 30 ח'פה