top of page
חיפוש

איך נוצר קפה טארוט

עודכן: 21 באפר׳ 2020

קלפי טארוט וייט ספרים 56במהלך חייו פיתח וייט פעילות ספרותית מדהימה: הוא כתב ותרגם או פרסם עוד ארבעים; הוא כתב ארבעים טקסים לשני המסדרים שהו נהיג ושמר רשימות משמעותיות לעשרות עבודות נוספות. כמה מחקרים של וייט על הקבלה, על הגביע הקדוש ועל הרוזנקרויצרי עדיין מקובלים על ידי ההיסטוריונים, אך עם כמה הסתייגויות; המחקרים על הבונים החופשיים הם מובנים מאליהם בזמן שהעבודות המיסטיות, הפואטיקה והאגדות לעולם אינם מוזכרים. למעשה, וייט מוזכר על ידי חובבי האזוטריות בגלל תרגומיו לאו נגלית של יצירותיו של אליפס לוי, ומעל לכל, בגלל החפיסה המלווה את ), מחקר על קלפי טארוט מאוד The Pictorial Key to the Tarot )1911 22 מפורסמים וגם לא כל כך מובנים. עבור חברי השחר המוזהב, כפי שאמרנו, שבעים ושמונה הקלפים של הטאו רוט מסמלים את החוכמה המצרית, ואילו הרצף המספרי של הארקנה הגדולה, שהושוותה לאותיות האלפבית העברי, היה קשור לצנורות עץ החיים הקבלי. לכן, כאשר חברי המסדר התקדמו בדרגות, הוסבר להם הסימבוליזם של הארו 23 קנה הגדולה המתאימה לדרגה זו. וייט, לעומת זאת, לא היה מרוצה מקלפי הטארוט המסורתייים וגם לא מהו קלפים שיוצרו לפי ההוראות של ווסטקוט ומאת׳רס. לכן, בזמן ייסוד הפולחן המותאם העצמאי החליט ליצור חפיסה לגמרי חדשה והפקיד את המימוש בידי אמנית צעירה אמריקאית, פמלה קולמן סמיתי, שהצטרפה לשחר המוזהב ב הצטרפה סמיתי לסיעה של וייט כנראה משום 1903. במהלך הקרע של 1901 שכפי שוייט טען, “היא אהבה את הטקסים שלו מבלי להעמיד פנים שהיא מבינה את ההשלכות הפנימיות שלהם“. אבל בהכירו בכך שסמיתי היא אמו נית בעלת דמיון ותכונות נפשיות עצומות, הרגיש באינטואיציה שלו כי תחת הנחייתו היא תוכל להמציא חפיסת קלפי טארוט אמנותית, וחשוב יותר, עם מטען סמלי כה גדול שימקם אותם בין היצירות הכי גדולות שנעשו לא רק 24 למטרת חיזוי. וייט הדריך את סמיתי ציור אחר ציור, כדי שהדמויות יכילו “בפנימיותם מה ששייך לסודות העליוניים, בדרכים בהם אני עובד“. אבל במקום לקבל השראה מצרית כמו של השחר המוזהב, וייט העדיף להתייחס לרנסנס שכבר נתן השראה לציירים הפרה-רפאליים והסימבוליסטיים. למעשה, חלק מקלפי Tarocchi“ -16המספרים נראים כאילו הועתקו מקלפי הטארוט של המאה ה Sola-Busca משחק. מנקודת מבט רשמית, זאת אומרת במה שנוגע ל“תסריט“ של הקלפים הבודדים, ברור כי וייט קיבל השראה מהתאורים שסיפקו מאת’רס ו-ווסטקוט , כלומר, בכתבי היד על קלפי הטארוט, שהיו צריכים להילמד על Tב- ליבר ידי חברי אגודת השחר המוזהב ולהיות מצוירים מחדש על ידי כל אחד מהם לשימושם האישי. לכן גם ברור המאמץ שהשקיעו וייט וסמיתי על מנת לפתח . מתוך נקודת מבט סמלית, למעשה, Tבצורה מקורית את הסיכומים של ליבר קלפי “ריידר וייט“ מוצפים באזכורים של מחזור הגביע הקדוש ושל הספרות The Hidden Church and theהרוזנקרויצרית, נושאים שכבר היו צפויים The Hallows). באופן ספציפי, במאמר שכותרתו “Holy Graal )1909 of the Graal Mistery Rediscovered in the Talismans of the “, וייט קישר ארבעה סימנים חוזרים ברומנים של הגביע הקדוש עם Tarot הזרעים של הארקנה הקטנה, גביעים, מטות, חרבות ומטבעות (כך במקור!), 25 התואמים את ההגדרה החדשה בשימוש של השחר המוזהב. ... קשה לתת פסק דין חד-משמעי, The pictorial key לגבי התוכן של בגלל האמביוולנטיות המביכה שלו. מצד אחד ישנה הקפדה היסטורית ברורה שנפרסה על ידי וייט בדחותו את כל מה שכבר נכתב על די האוקולטיסטים לגבי קלפי הטארוט ושלא נתמכו על ידי עדויות מספקות. מצד שני, לעומת זאת, הוא עצמו מתיישר עם עמדות אוקולטיסטיות מסורתיות באומרו: “קלפי הטארוט מגלמים את הייצוג הסמלי של הרעיונות האוניברסליים, כולל כל הרעיונות המרומזים שהמוח האנושי מסוגל להעלות על דעתו. במובן זה, אם כן, הם מתייחסים לדוקטרינה סודית, אשר נוצרה על ידי מיעוט נבחר, המושו רשת בתודעה של הקשרים בין המיקרוקוסמוס לבין המאקרוקוסמוס; הקשרים האלה, נותרו בלתי ידועים לאדם הפשוט. דוקטרינה סודית זו, אשר קיומה אבדה משחר האנושות, הועברה באופן מסתורי ומעידים עליה בכתבים פיו לוסופיים כמו האלכימיה, הקבלה, סודות הרוזנקרויצרים, או אפילו על ידי אגודות הבונים החופשיים דבר המהווה סינתזה חיה, עבור אלה המסוגלים לפרש את משמעותה האמיתית. מאחורי דוקטרינה סודית זו יש בהחלט ניסיון או פרקטיקה שמהם נובע כי הדוקטרינה עצמה מוצדקת [...]. אשר לעקרונות הטארוט, יש לזכור כי חלק ניכר מהדוקטרינה הסודית המדוברת מוצגת בסו מלים האלכימיים. [...] אינני מתכוון לומר שהטארוט מהווים דוגמה לתעתיק של הדוקטרינה הסודית בייצוגים [האלכימיים] ושחיקו אותם סופרים הסטוו ריונים הרמטיים; אבל מה שאני רוצה לומר הוא שהם היו אולי אחת הדוגמאות הראשוניות של האמנות הזאת. וגם הקתולית ביותר, כי הם לא [...] גזירה של שום בית ספר או ספרות נסתרת; ולא של אלכימיה, לא של הקבלה, לא של האסטרולוגיה או של המאגיה הטקסית; אבל, כפי שאמרתי, [הטארוט] הוא ייצוג של רעיונות אוניברסליים באמצעות סמלים אוניברסליים, ובשילוב של סמלים 26אלה - בכל מקום - שחושפים את הדוקטרינה הסודית“. ברור שכאשר וייט מדבר על הדוקטרינה הסודית, הוא מתייחס לא רק “לפילוסופיה הנסתרת“ האגדית שהונצחה במשך מאות שנים בתוך אגודות חשאיות מסוימות, אלא גם ללימוד בתוך האחוות שהוא הפך להיות חלק מהן. ,“The Tarot and the Secret Traditionלא במפתיע, בפרק שכותרתו “ הוא הביע עצמו במלים אלה: “יש מסורת סודית לגבי טארוט, כשם שיש בהם דוקטרינה סודית; עקבתי אחרי חלקן מבלי לחרוג, על פי הגבולות שנקבעו לטיעונים מסוג זה ועל פי חוקי הכבוד. מסורת זו מורכבת משני חלקים, ומאחר שאחת מהן הועברה בכתבים, נראה כי ניתן לסתור אותה בכל עת, דבר שלא אומר, כאמור, כי השניה [כלומר הדוקטרינה האזוטרית] לא נמסרה עד עצם היום הזה והיא מוסתרת אצל כמה חסידים. [...] בכל זאת אמרתי כל מה [...] שיכול להיות צפוי או נדרש באותם מעגלים חיצוניים [בשחר המוזהב במעגל 27החיצון] שבהם לא ניתן לטעון למחקר מיוחד “. אז, אם נשקול הסתייגויות אלה, מהו ערך הסתירה ...? וייט טוען, בהצגת הכרך, שאם מישהו בעבר היה כותב את המסר האמיתי של הקלפים “לא היה צורך להסביר את משמעותם הרבה יותר מאוחר“. אבל אחר כך הוא קובע: “גם במדריך Grand Orientהארקנה הגדולה טופלה בשיטה האחרת שציינתי, ו קריאה בקלפים, במסווה של שיטת חיזוי טרנסצנדנטלית, נתן את התוצאה של פרשנויות מסוימות [...] כתוצאה משילוב אקראי של ערבוב והוצאת קלפים. [...] השיטות גם מדגימות כיצד קלפי הארקנה הגדולה הותאמו למערכות חיזוי ולא לנגזרות או שייכות להן. משמעויות החיזוי הנפוצות שיינתנו בחלק השלישי הן ייחוסים שרירותיים, או תוצר של אינטואיציה משנית ולא משכילה; או לכל היותר, הם שייכים לנושא במישור הנמוך ביותר, הרחק מהכוונה המקורית. אם אכן היו לטארוט שורשי חיזוי, אנחנו צריכים לעשות עיקוף למקומות מוזרים מאוד כדי לחפש את מקורותיהם: אמנות הכישוף או טקסים של סאבא, ולא בדוקטרינה הסודית. שני סוגי המשמעויות המיוחסים לטארוט בעולם התחתון והעליון, וכן העובדה כי אין אוקולטיסט וסופר אשר ניסה להקצות משהו אחר מאשר משמעות חיזוי לארקנה הקטנה מצדיק את ההנחה כי שתי הקבוצות אינן שייכות לאותה מטריצה. ייתכן כי האיחוד שלהם בוצע [...] משילוב של קלפי המשחק הקטנים עם הסדרה הפילוסופית, וההסתגלות של שניהם למשחק של מזל [כלומר הימורים]. מאוחר יותר היא הייתה יכולה להיות מותאמת למשחק השני של המזל שהוא ניחוש או חיזוי של העתיד. צריך להיות ברור כאן שאני לא מכחיש את האפשרות של ניחוש, אבל אני מוצא את עצמי אומר שוב ושוב, כמיסטיקן, לגבי הכיוונים שמובילים אנשים לצעדים האלה, כאילו אין להם 28שום קשר למחקר המיסטי [...]“. לכן, בהתאם למיסטיקה שלו, וייט ייחס לטכניקות החיזוי תפקיד לא רק של הכפפה, אלא אפילו מושלמות לאבולוציה הרוחנית של האדם שמתרגל אותן. ..., היה באפשרותו להבהיר את The pictorial Keyבשנים שלאחר פרסום ,FRCמחשבותיו על קלפי הטארוט. בפרט, מצוטט מכתב המכוון לחברי ה“, אשר עוסק ביחסים בין The Tarot and the Rosy Crossשכותרתו “ הארקנה הגדולה לבין דרכי עץ החיים הקבלי. אבל מעל לכל חיוני להזכיר ,“The Great Symbols of the Tarotאת המילים האחרונות של המאמר “ ), ספר הזכרונות שלו: Shadows of Life and Thought )1938שפורסם ב “עלינו להבין“, מצהיר וייט – “כי מהות האוקולטיזם תלוי באינטואיציה ובו כושר ההמצאה של בני האדם. לוי אמר שהוא קיבל את “חניכתו“ רק מאלוהים וממחקריו האישיים; אבל מעריצים צרפתים ואנגלים רבים לא היססו לאשר את מערכת היחסים שלו עם המסדרים והפולחנים של הבונים החופשיים. בדרך זו הפך הטארוט לסדרה של מושגים ללא כל קשר למציאות“. המחקר של הטארוט, אומר וייט, צריך להיחקר בנפרד: “יש הסבר על קלפי השליטים המו תקבל דרך שילוב הדמויות השייכות לסדר הגבוה ביותר של האמת הרוחנית, אבל לא ניתן להעביר את זה הלאה כי הם שוכנים בתוך מקדשם עצמו. כל אחד חייב למצוא את המשמעויות הגבוהות ביותר, לתמרן את המסרים ולשו נות את השילוב שלהם, על מנת לבנות שלמות אורגנית שתצוגתה תתקיים במוח. ובלי הקליידוסקופ של הדברים החיצוניים הרי האור השקט יכול לעלות עם הצהרות 29 בתוך המוח, במצב של טוהר שהוא החיים של הנשמה בחיזוי“. אלה וייט הצדיק את השימוש האוקולטיסטי של דמויות הטארוט, הפרשנויות השונות שלהן, שהונחו בבתי הספר השונים, ויצירת מערכות חדשות הקשורות למתחים רוחניים שונים.


27 צפיות0 תגובות

Comentarios


bottom of page